De boerderij als leslokaal

Veel docenten die op boerderijbezoek zijn geweest geven aan dat de directe ervaringen die kinderen opdoen op de boerderij lang beklijven. Langer dan wanneer ze over dezelfde onderwerpen alleen uit een boekje leren. Een docent zegt het als volgt: ‘Op school wordt er uit het platte vlak geleerd, terwijl op de boerderij alle zintuigen worden geprikkeld en er zo een heel netwerk in de hersenen wordt geactiveerd’. Het verzorgen van dieren, de buitenlucht en het echt meewerken met de boer en boerin wordt als belangrijk ervaren.

Taal en rekenen op de boerderij

Een bezoek aan de boerderij is een verrijking voor de woordenschat van kinderen. Er is veel taal ontstaan op een boerderij. Woorden als weiland, dijk, hooi, hectare en polder kunnen in hun context worden beleefd en beklijven daardoor beter bij de kinderen.

Ook vinden kinderen het leuk om rekensommen te maken die de boer(in) maakt. Hoeveel liter geeft een koe per dag en hoeveel liter is dat dan per jaar? Van een hectare land komt zoveel kilo graan, hoeveel is dat per vierkante meter en hoeveel broden kun je daar van bakken? Kinderen ervaren in de praktijk hoe de boer het rekenen gebruikt in zijn dagelijkse werk.

Voorbereidende les over ‘Het eten op je bord, waar komt dat vandaan?’

Het bezoeken van een boerderij is voor veel kinderen een nieuwe ervaring. Om de kinderen voor te bereiden op het bezoek is het goed om met hen te bespreken wat ze al weten over de herkomst van hun eten. Weten ze bijvoorbeeld dat ze voor hun eten afhankelijk zijn van planten en dieren?

In deze handleiding staat een les beschreven die de leerlingen voorbereidt op het boerderijbezoek en een les voor na het bezoek. In de voorbereidende les onderzoeken de leerlingen de oorsprong van hun eigen avondmaaltijd. De kinderen onderzoeken stap voor stap van welke boerderijen rond Amsterdam deze avondmaaltijd komt.

In de les staat de volgende lijn centraal:

  • Wat hebben de leerlingen gisteravond gegeten?
  • Van welke planten en dieren is deze maaltijd samengesteld?
  • Welke planten en dieren groeien en leven op een boerderij in de omgeving van Amsterdam?
  • Wat is het werk dat komt kijken bij het verzorgen van deze planten en dieren?

Doelen

  • De leerlingen weten dat zij voor hun eten afhankelijk zijn van planten en dieren.
  • De leerlingen kunnen uitleggen dat veel van deze planten en dieren groeien en leven op boerderijen rond Amsterdam.
  • De leerlingen kunnen lokale producten en producten van ver onderscheiden.
  • De leerlingen begrijpen de relatie tussen het werk van de boer(in) en hun eten.

In de afsluitende les krijgen de boerderijervaringen van de kinderen een plek in hun dagelijkse leven. Ze leggen het verband tussen het boerenwerk en het eten op hun bord. Ook delen ze hun ervaringen met anderen en bedanken de boer en boerin.

Downloaden

Nuttige links

 

 


Terug naar plattegrond