De boerderij als leslokaal

Veel docenten die op boerderijbezoek zijn geweest geven aan dat de directe ervaringen die kinderen opdoen op de boerderij lang beklijven. Langer dan wanneer ze over dezelfde onderwerpen alleen uit een boekje leren. Een docent zegt het als volgt: ‘Op school wordt er uit het platte vlak geleerd, terwijl op de boerderij alle zintuigen worden geprikkeld en er zo een heel netwerk in de hersenen wordt geactiveerd’. Het verzorgen van dieren, de buitenlucht en het echt meewerken met de boer en boerin wordt als belangrijk ervaren.

Taal en rekenen op de boerderij

Een bezoek aan de boerderij is een verrijking voor de woordenschat van kinderen. Er is veel taal ontstaan op een boerderij. Woorden als weiland, dijk, hooi, hectare en polder kunnen in hun context worden beleefd en beklijven daardoor beter bij de kinderen.

Ook vinden kinderen het leuk om rekensommen te maken die de boer(in) maakt. Hoeveel liter geeft een koe per dag en hoeveel liter is dat dan per jaar? Van een hectare land komt zoveel kilo graan, hoeveel is dat per vierkante meter en hoeveel broden kun je daar van bakken? Kinderen ervaren in de praktijk hoe de boer het rekenen gebruikt in zijn dagelijkse werk.

Nuttige links

 

 


Terug naar plattegrond